Servei de tecnologia i innovació

La innovació és també un dels valors bàsics de l'entitat. La voluntat del Grup Med de mantenir-se competitiu fa que es persegueixi de forma constant la millora en els serveis i processos existents, així com la creació de nous que aportin valor a col·legiats i clients.

Meditecnologia

Desenvolupament tecnològic i de negoci. Programació, disseny i estratègia de continguts digitals. Programa Metge Emprenedor.

Accedeix al web

 

Firmaprofesional

Operador de serveis de certificació i proveïdor tecnològic de seguretat i confiança, capdavanter en certificats digitals especialitzats.

Accedeix al web

 

biid

Identificació i signatura digital a través de dispositius mòbils. Ofereix una nova capa de seguretat, legalitat i evidència electrònica en qualsevol transacció realitzada.

Accedeix al web

GRUP MED CORPORATIU, S.A.U; NIF A-58489758; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22350, foli 1, inscripció 8ª d'adaptació, Full nº B-36.488