Treballa amb nosaltres

Desenvolupa la teva carrera professional amb nosaltres

El Grup Med considera que les persones són el seu actiu més important. De la seva professionalitat i dedicació depenen l’èxit i el futur de les actuacions que es porten a terme.

Si desitges formar part del nostre equip i creus que el teu perfil professional pot encaixar amb el del Grup Med, presenta ara la teva candidatura.

 

 

La teva candidatura es mantindrà activa durant el temini d’un any, i transcorregut aquest temps, hauràs de complimentar de nou el formulari per continuar formant part de la nostra base de dades.

La nostra política de reclutament i selecció respecta la diversitat, la igualtat d'oportunitats i la no discriminació per raons de gènere, edat o qualsevol altra circumstància, i manté el compromís amb la transparència i l'objectivitat dels processos de reclutament i selecció.

 

GRUP MED CORPORATIU, S.A.U; NIF A-58489758; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22350, foli 1, inscripció 8ª d'adaptació, Full nº B-36.488