Missió i valors

Oferim solucions competitives de qualitat i fidels a les necessitats dels metges en els àmbits professional, personal i familiar. Amb aquesta voluntat de servei va néixer el Grup Med, un instrument societari professionalitzat, exigent, competitiu, transparent i coherent amb la missió i els valors del seu accionista únic, el Col·legi de Metges de Barcelona.

 

Confiança

Confiança

Fonamentem la nostra actuació en un valor central, la confiança, element vertebrador de totes les nostres societats.

Professionalitat

Professionalitat

Actuem amb la màxima professionalitat en les nostres tasques, especialment, en l'atenció al client.

Innovació

Innovació

Perseguim de forma constant la millora en els serveis i processos existents, així com la creació de nous que aportin valor.

Integritat

Integritat

Actuem amb la màxima transparència, anteposant els interessos dels nostres clients.


La corporació manté uns elevats estàndards d’excel·lència en la seva gestió i ofereix als més de 70.000 clients un ampli ventall de serveis, els beneficis econòmics dels quals reverteixen en projectes col·legials, en la creació de més serveis i en ajuts socials i econòmics per als mateixos col·legiats i per a les seves famílies

El Grup Med és una entitat compromesa amb el seu entorn i amb la societat. Això implica un compromís que s'evidencia en el seu suport directe a projectes emprenedors i a iniciatives de naturalesa solidària.


 

GRUP MED CORPORATIU, S.A.U; NIF A-58489758; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22350, foli 1, inscripció 8ª d'adaptació, Full nº B-36.488