Anuari 2021 del Grup Med

A continuació, podràs descarregar el informe anuals del Grup Med. Aquests documents proporcionen informació sobre el model de gestió i l'estratègia de l'organització en matèria econòmica, financera, social, ambiental i de govern corporatiu.

 

GRUP MED CORPORATIU, S.A.U; NIF A-58489758; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22350, foli 1, inscripció 8ª d'adaptació, Full nº B-36.488