Servei de consultoria i assessorament fiscal, laboral, legal, comptable i social

Per facilitar aspectes burocràtics, el servei especialitzat en consultoria fiscal, laboral, legal, comptable i social ofereix assessorament integral tant en l'àmbit empresarial com en el personal amb atenció exclusiva sempre a l'altura de les necessitats dels clients.

Mediconsulting

Assessorament fiscal, laboral, legal i comptable. Especialitzats en el sector sanitari.  Tractament de la informació i protecció de dades.

Accedeix al web
Medinankeia

Servei d’assessorament i suport a organitzacions que disposin d’instruments o polítiques de protecció social per als seus empleats o familiars. Servei d’assessoria social.

Accedeix al web

GRUP MED CORPORATIU, S.A.U; NIF A-58489758; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22350, foli 1, inscripció 8ª d'adaptació, Full nº B-36.488